10 Contoh Syair Nasihat yang Memiliki Makna Mendalam

By | 08/03/2017
contoh syair nasihat

Berikut adalah kumpulan contoh syair nasihat yang sangat bagus untuk menyampaikan falsafah hidup, nasihat agama. Syair kadang menyampaikan banyak pesan, seperti pesan cinta yang romantis, pesan untuk sahabat, pelajaran tentang nilai-nilai moral dan tradisi, hiburan bahkan berisi pelajaran sejarah.

Contoh Syair Nasihat 4 Bait

Bentuk syair biasanya berirama sajak. Terdiri dari 4 baris dan memiliki rima a-a-a-a. Keempat baris tersebut mengandung makna, maksud atau suatu arti yang ingin disampaikan sang penyair.

A. Syair Nasihat Pendek
Ini salah satu contoh syair nasihat pendek dengan makna memberikan nasihat pelajaran moral.

(1) Kejujuran
Wahai ananda buah hati bunda
Hiduplah jujur jangan durhaka
Jauhkan bohong haramkan dusta
Supaya hidup tiada ternista

Wahai ananda intan pilihan
Berterus terang janganlah segan
Apa yang benar engkau katakan
Apa yang salah engkau tunjukan

(2) Sikap Rendah Hati
Wahai ananda kebanggaan bunda
Janganlah engkau mabuk dunia
Jangan silau memandang harta
Supaya hidupmu tidak menderita

Wahai ananda dengarlah petuah
Jauhi sifat sombong dan pongah
Bergaulah dengan hati merendah
Supaya hidupmu berolah berkah

B. Syair Nasihat Agama
Berikut adalah contoh syair nasihat agama yang pendek

(3)
Berpikirlah secara sehat
Berucap tentang taubat dan solawat
Berkarya dalam hidup dan manfaat
Berprasangka yang baik dan tepat

(4)
Rajin-rajinlah beribadat
Janganlah lupa mengerjakan solat
Dan perbanyaklah engkau berzakat
Untuk bekal nanti di akhirat

C. Syair Nasihat Belajar
Berikut adalah contoh syair nasihat belajar agar para pelajar semangat dalam belajar, mencari ilmu.

(5) Semangat Belajar

Penulis Gina Hayana

Belajar haruslah semangat
Rajin tekun serta giat
Agar ilmu mudah didapat
Masa depan semakin dekat

Ilmu didapat tiada cepat
Mesti sabar hatinya kuat
Moga Tuhan berikan rahmat
Maka jaga hati serta niat

D. Syair Nasihat Agama Melayu
Bagi bangsa Melayu, syair juga sangat identik dengan budaya mereka. Berikut adalah contoh syair melayu karya Hamzah Fanzuri.

Seperti yang kami sampaikan bahwa tiap bait dalam syair biasanya ada makna nasihat yang ingin disampaikan oleh penyair. Oleh karena kita perlu untuk menghayatinya lebih dalam maksdunya.

Saya berikan salah satu contoh syair nasihat dan maknanya dari syair Hamzah Fanzuri berikut pada bait pertama. Seseorang diumpamakan sebagai madah (armada) perahu yang jika bersungguh-sungguh ingin memperbaiki diri (pribadinya) dan kembali kepada jala yang benar.

Bait selanjutnya, juga memiliki makna. Oleh karena itu, syair bait seperti ini biasanya perlu dianalisa lebih jauh.

(6) Contoh Syair Nasihat 
Karya Hamzah Fanzuri

Inilah gerangan suatu madah
mengarangkan syair terlalu indah
membetuli jalan tempat berpindah
di sanalah i’tikat diperbetuli sudah

Wahai muda kenali dirimu,
ialah perahu tamsil tubuhmu,
tiadalah berapa lama hidupmu,
ke akhirat jua kekal diammu.

Hai muda arif-budiman
hasilkan kemudi dengan pedoman
alat perahumu jua kerjakan
itulah jalan membetuli insan

Perteguh jua alat perahumu
hasilkan bekal air dan kayu
dayung pengayuh taruh di situ
supaya laju perahumu itu

Sudahlah hasil kayu dan ayar
angkatlah pula sauh dan layar
pada beras bekal jantanlah taksir
niscaya sempurna jalan yang kabir

Perteguh jua alat perahumu
muaranya sempit tempatmu lalu
banyaklah di sana ikan dan hiu
menanti perahumu lalu dari situ.

Muaranya dalam, ikanpun banyak
di sanalah perahu karam dan rusak
karangnya tajam seperti tombak
ke atas pasir kamu tersesak

Ketahui olehmu hai anak dagang
riaknya rencam ombaknya karang
ikanpun banyak datang menyarang
hendak membawa ke tengah sawang.

Muaranya itu terlalu sempit,
di manakan lalu sampan dan rakit
jikalau ada pedoman dikapit,
sempurnalah jalan terlalu ba’id.

E. Syair Nasihat Kiasan
Syair kiasan biasanya berisi sindiran terhadap peristiwa tertentu yang kemudian dikiaskan dengan cerita hewan atau buah-buahan. Untuk syair nasihat kiasan ini, berikut merupakan contoh syair nasihat dan maknanya tentang percintaan yang gagal akibat perbedaan pangkat. Kemudian dikiaskan seperti pungguk merindukan bulan

(7) Syair Ikan Terubuk

Bismillah itu permulaan kalam
Dengan nama Allah Khalik al-alam
Melimpahkan rahmat siang dan mala
Kepada segala mukmin dan Islam

Mula dikarang ikan terubuk
Lalai memandang ikan di lubuk
Hati dan jantung bagai serbuk
Laksana kayu dimakan bubuk

Asal terubuk ikan Puwaka
Tempatnya konon dilaut Malaka
Siang dan malam berhati duka
Sedikit tidak menaruh suka

Pagi dan petang duduk bercinta
Berendam dengan airnya mata
Kalbunya tidak menderita
Karena mendengar kabar berita

Pertama mula Terubuk merayu
Berbunyilah guruh mendayu-dayu
Senantiasa berhati sayu
Terkenang putri ikan puyu-puyu

Putrid puyu-puyu konon namanya
Didalam kolam konon tempatnya
Cantik majelis barang lakunya
Patutlah dengan budi bahasanya

Kolam tu konon di tanjung padang
Disanalah tempatnya terubuk bertandang
Pinggangnya ramping dadanya bidang
Hancurlah hati terubuk memandang

Muda menentang dari saujana
Melihat putri terlalu lena
Hati di dalam bimbang gulana
Duduk bercinta tiada semena

Gundah gulana tidak ketahuan
Lalulah pulang muda bangsawan
Setelah sampai ke tanjung tuan
Siang dan malam igau-igauan

(F) Syair Agama
Syair agama adalah syair yang sangat penting. Syair agama dibagi menjadi beberapa diantara : (a) syair sufi, (b) syair tentang ajaran Islam, (c) syair riwayat cerita nabi, dan (d) syair nasihat.

Berikut adalah salah satu contoh syair agama yang memberikan makna tentang kejadian hari kiamat.

(8) Syair Kiamat

Bismillah itu permulaan kalam,
Dengan nama Allah Khalikul’alam,
Dipermulai  kitab diperbuat nazam,
Supaya ingat mukmin dan Islam.

Sudah memuji Tuhan yang kaya,
Salawatkan rasul Nabi yang mulia,
Itulah penghulu segala Anbia,
Sekalian Islam jin dan manusia.

Barang yang maksiat beroleh bala,
Kerana murka Allah Taala,
Di dalam neraka ia tersula,
Badannya hancur tiada terkala.

Dijadikan dunia oleh Tuhanmu,
Bukan di sini akan tempatmu,
Sekadar ibadah dengan ilmu,
Serta amalkan dengan yakinmu.

Barang bercinta akannya mati,
Tidaklah lupa berbuat bakti,
Siang dan malam diamat-amati,
Seumur hidup tidak berhenti.

Harta itu cari olehmu,
Sambil dengan menuntut ilmu,
Serta amalkan dengan baktimu,
Supaya jangan jadi selemu.

(G) Syair Nasihat untuk Anak
Memberikan nasihat dan bimbingan kepada anak merupakan tugas utama bagi orang tua. Dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misal dengan memberikan contoh, menjelaskan hingga memberikan nasihat secara tidak langsung dengan menggunakan syair.

Berikut merupakan contoh syair nasihat untuk anak yang makna pesan yang ingin disampaikan sangat baik dalam mendidik anak.

(9) Syair Pesanan Ayahanda

Dengarkan tuan ayahanda berperi,
Kepada anakanda muda bestari,
Jika benar kepada diri,
Nasihat kebajikan ayahanda beri.

Ayuhai anakanda muda remaja,
Jika anakanda mengerjakan raja,
Hati yang betul hendaklah disahaja,
Serta rajin pada bekerja.

Menjalankan kerja janganlah malas,
Zahir dan batin janganlah culas,
Jernihkan hati hendaklah ikhlas,
Seperti air di dalam gelas.

Jika anakanda jadi besar,
Tutur dan kata janganlah kasar,
Janganlah seperti orang sasar,
Banyak orang menaruh gusar.

Tutur yang manis anakanda tuturkan,
Perangai yang lembut anakanda lakukan,
Hati yang sabar anakanda tetapkan,
Perasaan orang anakanda fikirkan.

Kesukaan orang anakanda cari,
Supaya hatinya jangan lari,
Masyurlah anakanda dalam negeri,
Sebab kelakukan bijak bestari.

Nasihat ayahanda anakanda fikirkan,
Keliru syaitan anakanda jagakan,
Orang berakal anakanda hampirkan,
Orang jahat anakanda jauhkan.

Setengah orang fikir keliru,
Tidak mengikut pelajaran guru,
Tutur dan kata haru biru,
Kelakuan seperti anjing pemburu,

Tingkah laku tidak kelulu,
Perkataan kasar keluar selalu,
Tidak memikirkan orang empunya malu,
Bencilah orang hilir dan hulu.

Itulah orang akalnya kurang,
Menyangka dirinya pandai seorang,
Takbur tidak membilang orang,
Dengan manusia selalu berperang.

(10) Bertanggung Jawab
Wahai Ananda permata Hikmat
Tanggung jawabmu hendaklah ingat
Berani menanggung Sebab akibat
Berani berbuat tahan Akibat

Wahai Ananda kuatkan Iman
Tunaikan Tugas jalankan Kewajiban
Tanggung Jawabmu jangan abaikan
Supaya hidupmu diridhoi Tuhan

Klik baca7 Puisi Sahabat Pendek Ini Dijamin Bikin Hati Terharu

Penutup

Tiap contoh nasihat syair nasihat di atas jika kita ingin meresapi dan memikirkan mendalam maknanya sangatlah bagus untuk menanamkan budi baik dan pesan-pesan moral bagi generasi sekarang dan masa yang akan datang.

Untuk memperdalam pengetahuanmu mengenai syair. Baca juga berikut ini, 5 contoh syair lainnya.

Demikianlah contoh contoh syair nasihat yang bisa kami sajikan buat anda. Semoga bermanfaat.