Di Surga, Pria dapat Bidadari. Wanita dapat Apa?

By | 04/11/2013

Pria dapat Bidadari, Wanita dapat Apa? – Disebutkan bahwa kaum laki-laki akan memperoleh bidadari di jannah, lalu bagi kaum wanitanya?

Pria dapat Bidadari

Ketika kita membaca Al-Qur’an, kita mendapati banyak ayat-ayat yang memberi kabar gembira bagi kaum laki-laki yang sholeh dengan balasan bidadari yang cantik jelita. Adakah wanita mendapatkan ganti dari suaminya di akhirat ? Karena penjelasan tentang kenikmatan Surga senantiasa ditujukan kepada lelaki sholeh Apakah wanita yang  sholihah kenimatannya lebih sedikit daripada lelaki yang sholeh ? 

Jawaban:
Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman mengenai nikmat yang diperoleh bagi ahli jannah, “Di dalamnya kamu memperoleh segala sesuatu yang kamu inginkan dan kamu pun memperoleh segala sesuatu yang kamu cinta. Sebagai hidangan (bagimu) dari (Rabb) Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Fushshilat: 31–32)
“Di dalam jannah itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap (dipandang) mata, dan kamu kekal di dalamnya.” (Qs. az-Zukhruf: 71)

Sudah maklum juga bahwa “zuwaj” (pasangan hidup, ed) merupakan hal yang diinginkan oleh hati dan ini bisa didapatkan oleh ahli surga, baik yang laki-laki maupun wanita. Kaum wanita dipasangkan oleh Allah di dalam jannah dengan suaminya yang dahulu dalam hidupnya di dunia. Allah Ta’ala berfirman, “Wahai Rabb kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga ‘Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang shalih di antara bapak-bapak mereka, dan istri-istri mereka. Engkaulah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana.” (Qs. Ghafir: 8)

Allah telah menyebutkan bahwa mereka akan masuk Surga dalam firman-Nya: “Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan” (Yasin:56)

“Masuklah kamu ke dalam Surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan”(Az-Zukhruf:70)

Allah menyebutkan bahwa wanita akan diciptakan ulang.

“Sesungguhnya Kami menciptakan mereka dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan” (Al-Waqi’ah: 35-36).

Baca juga: Kunci Rumah Tangga Bahagia

Maksudnya mengulangi penciptaan wanita-wanita tua dan menjadikan mereka perawan kembali, yang tua kembali muda. Telah disebutkan dalam suatu hadits bahwa wanita dunia mempunyai kelebihan atas bidadari karena ibadah dan ketaatan mereka. Para wanita yang beriman masuk Surga sebagaimana kaum lelaki. Jika wanita pernah menikah beberapa kali, dan ia masuk Surga bersama mereka, ia diberi hak untuk memilih salah satu di antara mereka, maka ia memilih yang paling bagus diantara mereka.